Náš Klub přátel a milovníků výletů se také připojil k velkolepým oslavám 700. výročí narození Karla IV. Proto pro své přiznivce turisty připravil na sobotu 14.5.2016 v Praze pochod.

A ne ledajaký – bylo rozhodnuto, že se pořadatelé obléknou do dobových kostýmů a na chvilku se přenesou do doby Karla IV. Pochodu předcházela pečlivá příprava v podobě kostýmových zkoušek, rozdělení rolí, příprava pozvánek a reklamy na facebooku a turistických akcích. A jelikož se Karel IV. narodil v ranních hodinách, první start byl z recese určen již na 4. hodinu ranní. K překvapení všech přišlo na start u lanovky na Petřín 17 pochodníků, kteří si rádi přivstali a libovali si, že měli vylidněný areál Pražského hradu sami pro sebe. Další oficiální start byl od 9-11 hodin na stejném místě za účasti markraběte moravského Karla (Jan Kučera), Blanky z Valois (Hana Huspeková) a mnicha (Jirka Hrbek).DSC05195 DSC05196

IMG_1472

 

 

 

 

 Turisté procházeli fáborky značenými cestami na baštu u Hladové zdi, kde je čekal zbrojnoš s razítkem (Rudolf Krause). Po projití trasy areálem 

IMG_0003 DSC00111

 

 

 

 

 

 

 

 

Pražského hradu byla další kontrola v Muzeu U Karlova mostu, kde turistům požehnal první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic (Jiří Štraub). Jeho vzezření a důstojnost všichni obdivovali, že by rovnou mohl jít do Vatikánu. V cíli v restauraci U Karla IV. v Neklanově ulici pak vítal své   DSC00119 P5140712 P5140713

 

 

 

 

„poddané” na „královském dvoře” sám Karel IV. (Jaroslav Kec) se svoji čtvrtou manželkou Eliškou Pomořanskou (Marta Votavová). Karel IV. kynul turistům číší pravého burgunského vína, zatímco Eliška jako oko v hlavě střežila svůj vzácný meč, který pro tentokrát nelámala. A mnich DSC00141 DSC00143 IMG_9985

 

 

 

 

 

 

 

 

vítal turisty chlebem a solí a všem na památku psal diplomy ozdobným švabachem. O razítka se střídal s Josefem Žaloudkem, kterého po chvíli plně nahradila Dana Rodinová. Mezitím se všichni aktéři přesunuli z Petřína a z muzea do restaurace U Karla IV, kde ochotně pózovali pochodníkům při fotografování. Z jejich reakcí bylo patrné, že se jim pochod velmi líbil, obzvláště naše skvělé kostýmy a všichni se s námi chtěli na památku vyfotografovat. Nás jejich hojná účast (téměř 200 turistů) těšila a inspirovala k dalším turistickým akcím. IMG_9979 P5140763 P5140768

Děkujeme všem pochodníkům, že nás přišli podpořit a že byli všichni spokojení, včetně nás pořadatelů.

Zapsala: Marta Votavová

 

 

 http://www.rajce.net/a12770028

 

Ve středu 11. května 2016 se uskutečnil zcela nečekaný výlet do severočeského Liberce s následnou návštěvou horského hotelu Ještěd.

Na tomto neutrálním místě si „své“ vyříkali Tomáš Marat s Rudou Krausem… Věříme, že si „své“ vyříkali v pořádku a budou z výše jmenovaných již jen opět normální kamarádi a kolegové.

Výlet navrhl Honza Kučera a místo nakonec navrhl Jirka Hrbek. Důležité je nejen to, že se opět „našli“ dva kamarádi, ale i to, že se ten den povedlo počasí a výlet opravdu stál za to :-D

http://www.rajce.net/a12759021DSC05148 DSC05161 DSC05167 DSC05182

V úterý se konalo pravidelné posezení s přáteli u Karla IV.

Hlavním tématem bylo doladění akce:

Pochod

PO STOPÁCH KARLA IV. v sobotu 14. května 2016

aneb 700 let od narození císaře Svaté říše římské a českého krále  :-D OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V neděli 24. dubna 2016 oslavil nedaleko Prahy v Slivenci člen KPMV   Saša Herženij   své 65-páté narozeniny.

Mimo pozvané rodiny, se oslav zúčastnili i někteří členové KPMV:

Valentýna Charvátová, Michal Valkovič, Jirka Hrbek a Rudolf Krause.

Oslavenci touto cestou přejeme a i celý Kpmv ještě jednou,  vše nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka a osobní pohody zároveň s elánem do dalších roků života. 

http://www.rajce.net/a12673241

DSC05070 DSC05087 DSC05096 – kopie

 

PUTOVÁNÍ PODÉL PRAŽSKÝCH POTOKŮ – Ďáblický

Druhý (podvečerní) pochod ze Sedmi pochodů ke zlaté medaili v roce 2016

START od 17:00 do 19:00 hodin v restauraci Na Růžku ve starých Ďáblicích (zajišťuje Jan KUČERA a Jířa ŠTRAUB)

SPOJENÍ bus PID linka číslo 103 od stanice metra „C“ Letňany do zastávky Kokořínská

TRASA v délce cca 8 km dle propozic (Ďáblice, Letňany, Čakovice, Miškovice a Třeboradice)

POZNÁMKA členové KČT a OZP mají 50% slevu na startovném pouze po předložení průkazu

CÍL od 18:30 do 21:00 hodin v restauraci Maximum v Třeboradicích (zajišťuje Rudolf KRAUSE a Marta VOTAVOVÁ)

NÁVRAT ve 21:10 hodin autobusem PID linky číslo 110

POŘADATEL odbor KČT Klub přátel a milovníků výletů

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

http://www.rajce.net/a12673209

Stezkou Bohumila Hrabala

Sobota 2. dubna 2016 

= účastníci: R. Krause a D. Rodinová (trasa 11 km z Kostomlat nad Labem)

= účastníci: V. Setnička a S. Setničková (vlastní trasa z Kerska)

= účastníci v cíli: M. Klarová, Z. Duběnka a K Duběnková

Účast slíbilo asi deset lidí, kteří však postupně odpadávali, až jsem byl ještě dvě minuty před odjezdem vlaku v hale Masarykova nádraží zcela sám. Danušce ujela TRAM, ale vběhli jsme téměř do rozjíždějícího se vlaku. Jirka z Liberece nedostal propustku, Pepa Švanda byl unaven mezi nočními, Pepovi Žaloudkovi přišla nečekaná návštěva, Marta musela jet do Jasenné, Valentýně se bez Jirky nikam nechtělo, Honza a Petr jeli na Hanou do Lhoty nad Moravou. Jarda dal přednost své rodině, Míra s Naděždou museli na nákup pro čerpadlo na chat., Šárka měl u sebe dceru a s vnučkou šly na Matějskou pouť a Jířa Štraub dal přednost akci na hradě Okoři.

Počasí nádherné až letní, trasa podél Labe krásná a v cíli mnoho známých tváří.

http://www.rajce.net/a12603715

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERADovoluji si oznámit, že nás opustil dlouholetý kamarád a čestný člen Kpmv

pan  Petr  J e ž e k

Odešel po delší nemoci ve středu 30.3.2016 ve věku 62 let

Petr byl dlouholetým aktivním členem Kpmv. Bohužel, kvůli neshodám s předsedou, řady klubu opustil. Přesto nevzpomínal na klub ve špatném. Když jsem měl rozepři i já, tak mne uklidňoval slovy: Ruda není špatný člověk, ale spolupracovat se s ním nedá.

Poslední rozloučení s Petrem se bude konat ve středu 6. dubna 2016 v 11:00 hodin v Nové obřadní síni na Olšanských hřbitovech v Praze.

https://www.youtube.com/watch?v=pwp1CH5R-w4

Věnujme Petrovy tichou vzpomínku …

Petr Ježek Logo z parte k úmrtí 30.3.2016

Nerad bych to zakřikl, ale nový rok 2016, přesněji první pochod pro širokou turistickou veřejnost dopadl na výbornou: počasí (alespoň zpočátku bylo slunečné, neboť déšť nastal až odpoledne) nám vyšlo vstříc, a startem prošlo celkem 176 účastníků (další dva ještě v cíli). Celková účast členů KPMV byla zatím rekordní: tedy 11, slovy jedenáct „člověků“, jmenovitě: manželé Karla a Zdeněk DUBĚNKOVI, manželé Slávka a Vladimír SETNIČKOVI, Dana RODINOVÁ, Ottík KÖNIGSMARK a k velkému překvapení i nově přijatá členka Alena HANZLÍKOVÁ. A to se předem omluvili stálice: Marta s Jířou. Pět minut po startu dorazil udýchaný Michal VALKOVIČ a v roli pořadatelů jsme byli my tři: Honza KUČERA, Jirka HRBEK a já.DSC04620 DSC04621 P2200146 P2200215

V pořadí třetí pochod s názvem: Prahou historickou byl zaměřen na sloh renesanční. Trasa měla start na sídlišti Petřiny v restauraci U Holečků, kde však došlo k velkému zklamání z řad personálu, kteří nás sice milostivě pustili na dvorek a na WC, ale pivo jsem dostal až přesně v 11 hodin, kdy měli otevírací dobu. Jejich velká chyba. Pravým opakem byl cíl, v naší milé restauraci U Karla IV., kde velký nápor turistů bravurně zvládla usměvavá servírka Lenka (za svůj nadlidský výkon oceněná zlatou medailí KPMV). Ta mimořádně vystřídala svou kolegyni Hanku, se kterou se díky pravidelných posezení ze třetího na druhé úterý v měsíci již nesetkáme.

http://www.rajce.net/a12467511

Tak jako loni i letos na pochodu Zmrzlé Hanák v Olomouci, pochodovala vlajka KPMV v rukách místopředsedy KPMV Jířiho ŠTRAUBA. Předseda KPMV si dal „voraz“ a na vlajku si počkal až v cíli, který se opět konal ve smíchovské restauraci Na Valentince. Účast našich sousedů – OKČT Trilobit Barrandov byla vysoká. Na startu bylo 450 účastníků a předseda KPMV si koupil propozice číslo 451 až v cíli, kdy si převzal i diplom za „nula“ kilometrů.

DSC001 DSC002 DSC003 DSC004 DSC005 DSC006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pak se konala ještě tak zvaná „Huráááá akce“, kdy se narychlo sešlo třináct pivních stopařů v restauraci Baterka na Josefově. Společně tak předseda KPMV absolvoval další pivní trasu se svými oblíbenými pivními stopaři.

http://www.rajce.net/a12467685

DSC007 DSC008 metro Hůrka

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV pátek 22.ledna se konala členská schůze KPMV v Krušovické chalupě.

Tématem bylo zhodnocení činnosti klubu za uplynulý rok 2015. Za klub informoval předseda Rudolf PUDL Krause, za „pokladnu“ – stav peněz, příjem a výdej informoval pokladník klubu Jan Kučera. Následovalo společné fotografování. Fotografie by měla být využita na Klubovou vizitku, která bude určena k prodeji.

http://www.rajce.net/a12377485KPMV_skupinaA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA